For forældre

STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og er et 3-årigt forløb for unge med særlige behov. Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år, der har en diagnose inden for autismespektret og derfor ikke kan gennemføre en ordinær ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Unge med andre former for psykisk sårbarhed kan også gøre brug af tilbuddet.

Hos Kernestedet er der plads til 10 elever med udgangspunkt i fuld støtte til den enkelte. 
Vi følger skolernes feriekalender.

Kompetencer for livet

Alt hvad vi arbejder med på Kernestedet, er noget du kan bruge i dit videre liv.

Det er kompetencer, som både styrker selvværdet og livsglæden.

Vi arbejder både i dybden og med det personlige.

Uddannelsesvejleninger

En gang om ugen afholder faglærer udviklingssamtale med den unge, hvor den unge selv er med til at perspektiverer udviklingsmål og reflekterer over tidligere uges gang. Dette er for at skabe et rum til fortrolighed, kontinuitet og fastholdelse i forløbet. Samtalen kan bl.a. dreje sig om:

  • hvordan ugen er gået i forhold til skole/job eller anden foranstaltning
  • samværet med de andre, såvel unge som personale
  • er de indgåede aftaler overholdt, og er der ting som den unge eller personalet synes der skal ændres på?
  • hvordan går det med udviklingsplanens delmål?

Faglæreren tager referat af mødet og underskriver sammen med den unge de skrivende mål.

Den unge får udleveret en mappe ved skolestart, hvor alle kompetencebeviser kan samles. Her samler vi på positive oplevelser og færdigheder som er gennemarbejdet.

Spørgsmål/Svar 

 Til dig der overvejer om STU er noget for dit barn. Her kan du finde de typisk spørgsmål, som andre forældre har stillet.

Er STU noget for mit barn?

Hvis dit barn er mellem 16-25 år og ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse kan et STU-forløb være vejen frem.

Hvorfor skal jeg vælge Kernestedets STU?

Kernestedes formål er at styrke den unge så de opnår personlig, sociale og faglige kompetencer der gerne skal gøre til en selvstændighed og dermed gøre deres muligheder for et lettere voksenliv muligt. Vi stræber efter at ruste dem til at kunne varetage et job eller en videregående uddannelse.

Vi udarbejder altid en uddannelsesplan med udgangspunkt i den unges kvalitfikationer, interesser og modenhed.

 

Er det muligt at få hjælp til at tage kørekort?

Ja. I 3 skoleår er det muligt at få hjælp til at tage kørekort.

Er forplejning en del af tilbuddet?

Ja, vi serverer frokost for eleverne. 
En del af Kernestedets madpolitik er at inddrage den unge i hvad det vil sige at have en husholdning og forholde sig til sund kost. Det betyder i praksis at eleven er med til at udarbejde madplaner, indkøb og for lov at stå med i køkkenet.

Er det muligt at tage offentlig transport til Kernestedet?

Det er muligt at tage offentlig transport til en nærliggende togstation, og blive afhentet derfra.

Jeg har læst på hjemmesiden at I tilbyder afhentning i nogle tilfælde. Hvad betyder det?

,Ja et af Kernestedets pædagogiske tilbud er, at hente de sårbare unge mennesker, som har særlig behov for støtte til at komme hjemmefra og hvor offentlig transport er en af de udfordringer som den unge skal arbejde med på sigt.

Kernestedets STU

v/Lisette Pelsen
Herluflillevej 5
4160 Herlufmagle
Tlf 2426 4565
mail@kernestedets-stu.dk

Et STU-tilbud med fokus på natur og heste i landlige omgivelser.

På Kernestedets STU er alle noget særligt.