Om STU’en

HVOR HOLDER VI TIL

Kernestedet holder til i Herlufmagle på Sydsjælland, der ligger mellem Ringsted og Næstved.

Faciliteter

  • Grønne omgivelser
  • Heste og hunde
  • Tæt på Ringsted og Næstved
  • Herlufmagle friluftsbad i “baghaven”

Lokalområdet

Placeret i Susålandet nyder vi godt af den skønne natur omkring os. Vi har Ravnstrup naturreservat tæt på der med den 10 hektar store sø udgør et fantastisk stykke natur. Her er fugletårn, shelter og bålplads.

En anden naturperle inden for kort afstand er Glumsø sø. Her er mulighed for at vandre rundt om søen, kigge på fugle fra fugleskjulet og bruge bålhytten og grillpladsen ved smørhullet.

Formål

Formålet med Kernestedets STU er at yde praktisk, pædagogisk og faglig støtte til den unges udvikling og identitetsdannelse, således at den unge efter endt forløb har fået udviklet væsentlige kompetencer, der kan bidrage til at klare en mere selvstændig tilværelse – træffe sunde valg og møde livet på en bedre måde.

For bedst muligt at kunne støtte den unge i alle udviklingsaspekter, tager vi afsæt i en holistisk tankegang.

En 3-årig uddannelse

Vi ser os selv som et tilbud, hvor innovativ tænkning og høj faglighed, danner baggrunden for bæredygtige løsninger i skolearbejdet, hvor vi støtter de unge i forhold til deres drømme og uddannelsesplaner.

STU er en treårig uddannelse, hvor den unge vil blive mødt som de er og får  sammensat et forløb, hvor der tages hensyn til den unges interesser, modenhed, kompetencer og kvalifikationer. Forløbet er sammensat af teoretisk undervisning og praktiske erfaringer/aktiviteter.

Kernestedets STU er et tilbud for dig som har brug for ekstra støtte og som har svært ved at indgå i andre tilbud. Vi er et sted for dig, hvor der er få unge og hvor du under trygge rammer kan opnå egen personlig udvikling og du vil møde autentiske voksne.

Transport

Kernestedets STU tilbyder at hente og bringe de unge enten

en nærliggende station eller i hjemmet, hvis det er en udfordring at komme ud af huset om morgenen. Dette aftales individuelt for hver elev.

Miljøterapi

Hos Kernestedet tilrettelægges miljøet så det kan være med til at afhjælpe den unges særlige vanskeligheder.

Miljøterapien består i faste tilrettelagte strukturer i det daglige miljø, hvor de unge færdes for at få dagen til at fungere i overensstemmelse med deres mål.

Der er således tidspunkter hver dag, hvor de unge og personalet mødes med bestemte formål, der skal bidrage til at forbedre mulighederne for at klare en mere selvstændig tilværelse.

 

Formålet med miljøterapi er bl.a.:

– sikring af en normal dagsrytme

– indøvelse af et dagsprogram, der nærmer sig en hverdag i en normal tilværelse

– læring i praktiske færdigheder omkring husførelse, og hvad der skal til for at kunne klare sig selv.

– indøvelse og læring af øvrige funktioner, der er brug for, når man skal klare sig selv

Endvidere indgår samarbejdet med forvaltning og forældre som en vigtig del af skolearbejdet.

Vores målgruppe er unge der er glade for heste og andre dyr. Dette tilbud er velegnet til unge med f.eks. stress, depression, angst, autisme og anden psykisk sårbarhed. Samværet med dyrene nedsætter de unges stress, og gør at de langsomt kan begynde at “trække vejret” igen.

Relationsarbejde

Da vi arbejder ud fra et humanistisk og holistisk menneskesyn, betyder det, at der tages fagligt udgangspunkt i den enkelte unges særlige behov, forudsætninger og potentialer.

Det indebærer samtidig at pædagogen må bruge sin personlige baggrund til at opbygge et tillidsfuldt, troværdigt og respektfuldt forhold, for at skabe langtidsholdbare forandringer.

De unge skal vide, at de betyder noget. Vi vil dem, når det går godt, men også når det går skidt.

Den enkelte unge skal mødes af imødekommenhed, accepterende og omsorgsfuld støtte.

Det faglige udgangspunkt for indsatsen vil være kendetegnet ved forudsigelighed, struktur, planlægning, gentagelse og vedholdende støtte.

Samtidig støttes hensigtsmæssigt netværk, fritidsaktiviteter og almindelig daglig livsførelse.

Der stilles store krav til de pædagoger, som vælger at arbejde med vores målgruppe.

De skal både have en solid faglig viden, og de skal kunne omsætte den i praksis og med nærvær. De skal være autentiske voksne, der er i stand til at etablere en relation med den unge – på den unges præmisser.

Det kræver at pædagogen ud over sin faglige viden har adgang til sit hjerte, til sin empati.

Kernestedets STU

v/Lisette Pelsen
Herluflillevej 5
4160 Herlufmagle
Tlf 2426 4565
mail@kernestedets-stu.dk

Et STU-tilbud med fokus på natur og heste i landlige omgivelser.

På Kernestedets STU er alle noget særligt.