For vejledere

 

Er du sagsbehandler eller UU-vejleder?

Denne side er henvendt til dig, som har denne funktion.

Den korte version af hvad vi tilbyder:

Høj faglighed med udgangspunkt i den unges behov

Mulighed for at hente og bringe den unge

  • Måltider inkluderet
  • Plads til 10 elever

Grundprisen kr. 35.000,-

Har eleven brug for særlige behov og tiltag, kontakt os nærmer dialog og priser.

Samarbejdet i fokus

 Gennem et tæt samarbejde kan vi i fælleskab løfte den unge videre. 

Kontakt os på 2426 4565 hvis du vil høre mere om hvad vi kan tilbyde.

Hvorfor Kernestedets STU?

Kernestedet er opstået efter ejer gennem årelang erfaring som underviser på behandlings hjem for autister og psykisk sårbare unge -ønsker at skabe en skole, hvor unge ikke skal tilpasse sig skolen, men en skole som skal passe til den unge. Ligeledes en skole hvor der er en tæt relation til den unge, som har brug for fuld støtte.

Ofte er der for nogle elever tale om en massiv skolevægring, også selvom de er indskrevet på andre gode skoler eller specialskoler.

For elever, som gennem længere tid har fået det sværere og som ikke har fungeret med andre tilbud, er Kernestedet måske det rigtige tilbud.

Kernestedet yder et STU tilbud- hvor den unge vil blive tilbudt at blive hentet hjemme eller afhentet på aftalte opsamlings steder, herunder tog og bus pladser.

De typiske elever er ofte udfordret på hverdagskrav, som aktivere deres angst eller ubehag forbundet med hverdagssituationer og skoleforventninger.

Kernestedets mål er at skabe et så trygt og attraktivt miljø for eleven, så eleven så vidt det er muligt, kan komme tilbage i rutinen med at være sammen med andre. Få brudt den isolation, som mange elever ofte komme med, ved at være sammen med personaler, som har fokus på den enkeles elevs behov – skabe et trygt læringsrum, hvor der er højt til himlen og få andre unge. Hvor lærings tilgangen skabes gennem et fælles 3.

Heste og naturen

Vi har fokus på læring gennem heste – naturen -og herigennem skabe tryghed til de boglige fag

Kernestedet lægger vægt på, at alle elever uanset deres vanskeligheder, først og fremmest er autentiske mennesker, som har været igennem for massiv belastning i for lang tid. Vi har stor forståelse og empati med den situation, som de kommer fra, og har et stort ønske og erfaring med, at eleverne kan blive genopbygget som mennesker.

Økonomi

Prisen for år 2024 er 35.000,- pr. måned.
Prisen beregnes ud fra at eleven får fuld støtte.

  • Inkluderet i prisen: Kørselsordning, morgenmad og frokost.
  • Kommunen: Opsigelse af elev kontrakten – løbende måned + 1 måned
  • Kernestedet: Opsigelse af elev kontrakten – løbende måned + 1 måned

Kernestedets STU

v/Lisette Pelsen
Herluflillevej 5
4160 Herlufmagle
Tlf 2426 4565
mail@kernestedets-stu.dk

Et STU-tilbud med fokus på natur og heste i landlige omgivelser.

På Kernestedets STU er alle noget særligt.