Målet for Kernestedets STU  er at tilbyde et STU forløb til unge, som har brug for fuld støtte med fokus på faglig læring og personlig dannelse.

#VIDEO

Kernestedet

Kernestedet drives af Lisette Pelsen, der er  uddannet lærer og gennem 15 år har arbejdet på behandlingshjem for særlig sårbar unge.

Lisette har sideløbene suppleret  med kurser og uddannelser inden for rideterapi, miljøterapi, yoga, med fokus på at  skaber en større forståelse for den særlig sårbare unge

Personalesammensætning

Vi har fortrinsvis ansat uddannede pædagoger og lærere med erfaring med målgruppen.

Der tilstræbes en ligelig fordeling i forhold til køn. Udover de faglige kvalifikationer, vil der blive lagt stor vægt på personlige kompetencer, herunder en udstråling af ro og balance. Vores mål medarbejdere som foruden den pædagogiske baggrund har gennemgået en personlig udviklingsrejse og som herigennem har opnået en modenhed der bl.a. gør dem i stand til at bevare roen – selv i meget pressede situationer.

Faglighed

Vi  har stor vægt på fagligheden , uanset om det er gennem skolearbejde, livsoplysning eller de praktiske opgaver.

Det er gennem faglighed

  • at vi lærer den unge at omsætte holdninger og meninger.
  • Møde omverden med krav og normer og værdisæt, som der oftest kræves når  man skal bevæge sig gennem livets “forhindringsbaner”.
  • At styrke den unge, så de bedst muligt kan stå på egen ben, -medindflydelse, medansvar for sig selv og andre.

Revision af målsætninger

STU-uddannelsen tilrettelægges derfor også under hensynstagen for den unges kompetencer, kvalifikationer, interesser, allerede faglig kunnen og modenhed.

Vi reviderer løbede den unges målsætninger for at tilgodese de udfordringer som der evt. vil opstå undervejs i uddannelses forløbet.

Pædagogiske principper

Det fælles tredje et pædagogisk princip, der handler om, at skabe eller samarbejde om en fælles interesse, hvor man bestræber sig på ligeværdighed i projekter, man er fælles om, og som handler om noget handlebaseret udenfor en selv. -et fælles tredje men tager udgangspunkt i eks:  strigle hesten, bygge en bro, bage et brød.

Grundtanken hos Kernestedet er at give den unge ejerskab, fællesskab, fælles dialog, skabe motivation og masser af læring.

Udvikling af den unges personlighed

Opgaver som videreudvikler, den unges personlige rejse mod deres egen personlige livsrejse. Det bliver et fælles anliggende at alle deltager i beslutningen, planlægningen, udførelsen og værdsættelsen af arbejdsprocessen.

 

 

Hos kernestedet forstår vi vigtigheden af , at skabe forståelse for, at gennem en relation møder du den unges behov først. Når du møder den unges behov, gør det, at du kan styre den unge hen mod noget fagligt. Unge med specielle behov har ofte en lang historie indenfor behandlingsområdet, og er ofte konfliktfyldte i forbindelse med at skulle indordne sig voksnes rammer og kommunikation. Her vil vægten blive lagt på de konkrete projekter og en handlebaseret fælles løsning af disse.

Gennem det fælles tredje giver vi den unge en motivation for, at gå videre med det faglige, da det faglige giver mening for den unge. Mening er en meget væsentlig motivationsfaktor, da den unge så oplever at de har noget at bruge det faglige til. De unge mødes på deres styrker, deres interesser og gennem et fælles tredje oplever den unge trygheden ved at fordybe sig og langsomt kommer der noget fagligt på med eks dansk, matematik, samfundsfag.

Kernestedets STU

v/Lisette Pelsen
Herluflillevej 5
4160 Herlufmagle
Tlf 2426 4565
mail@kernestedets-stu.dk

Et STU-tilbud med fokus på natur og heste i landlige omgivelser.

På Kernestedets STU er alle noget særligt.