Optagelse

Der kan altid rettes henvendelse til Kernestedets STU.

Unge mellem 16-25 år der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse, kan få tilbud om den 3-årige ungdomsuddannelse STU.

Formålet med uddannelsen er, at tilbyde unge mennesker med særlige behov, en uddannelse tilpasset den enkeltes behov, kvalifikationer modenhed og interesser. Den unge vil opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Hvis du synes Kernestedets STU kunne være stedet for dig, kan du ringe eller skrive til os. Så aftaler vi en dag, hvor du kan komme forbi til en rundvisning og en snak sammen med dine forældre. Derefter skal du kontakte din UU-vejleder, som skal indstille dig til STU hos os.

Hvis du synes, vi er de rigtige for dig, kan vi naturligvis hjælpe dig med at få kontakt med din vejleder. Når vi har fået godkendelse fra vejlederen, sender vi dig et velkomstbrev med diverse informationer vedrørende din opstart.

Kontaktoplysninger: 

Lisette Pelsen
Telefon: 2426 4565

Målgruppe

Kernestedets STU er fortrinsvis for unge i alderen 16 – 25 år, med et handicap, autister  eller med særlige behov. Der er plads til 5 unge/voksne.

Hos os tager vi imod en ret bred målgruppe. Vi har erfaring med at rumme mange forskellige unge med forskellige behov. Vi tager derfor stilling til den enkelte elev og er ikke bange for at melde fra, hvis vi ikke mener, at eleven passer ind hos os. Særlige behov kan f.eks. være:

 • Udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD
 • Mindre fysiske problemer
 • Mindre psykiske vanskeligheder som f.eks. depression, fobi eller angst
 • Høre- og syns vanskeligheder
 • Generelle indlærings- og koncentrationsvanskeligheder
 • Brug for praktisk betonet indlæring
 • Brug for særlig tilrettelagt undervisning
 • Bogligt svage
 • Borderline træk
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvdestruktive tanker og adfærdsmønstre
 • ADHD problematikker

De særlige behov betyder, at du ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Der visiteres ikke unge som er misbrugere, psykotiske, voldelige eller kriminelle.

 

Økonomi

 • Prisen for år 2020 er 29.500 kr pr måned. Prisen reguleres hvert år pr 31/12. Prisen beregnes ud fra at eleven får fuld støtte.
 • Inkluderet i prisen: Kørselsordning, morgenmad og frokost.
 • Kommunen: Opsigelse af elev kontrakten – løbende måned + 1 måned
 • Kernestedet: Opsigelse af elev kontrakten – løbende måned + 1 måned